Share

Ayvalık Restorasyon

Ayvalık Restorasyon

 Ayvalık Restorasyon Hizmetleri

 

         Restorasyon işlemi eserin de durumuna göre temel olarak beş farklı şekilde gerçekleştirilir. Sağlamlaştırma tekniği, yapının zemininin ya da temelinin kimi zaman da taşıyıcıların daha sağlam hale getirilmesinden ibarettir. Yeniden yapma tekniği ile yok olmaya yüz tutmuş eserler yeniden, dönemine ve üslubuna uygun şekilde tasarlanır. Bu işlem, gerekli izinler ve belgeler olmadan asla gerçekleştirilemez. Restorasyon yapılırken belediyeye öncelikle başvuru yaparsınız. Ardından yapının tescilli olup olmadığına bakılır ve yapı tescilli değilse belediye Anıtlar Kuruluna gerek duymadan da inşaat iznini çıkarabilir. Yapı tarihine göre eser olarak kabul ediliyorsa o zaman Anıtlar Kurulu’na gitmek zorunlu olacaktır. Restore edilecek olan yapının fotoğrafları, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak raporla beraber Anıtlar Kurulu’na gönderilir. Anıtlar Kurulu’nun izin vermesinden sonra restorasyon projesinin çizimi yapılır. Belediyeden ruhsat almak için de ruhsat projesi hazırlanır. Kurula başvururken fotoğraf dosyası, belediye ve tapudan resmî belgeler muhakkak alınmalıdır. Özel idare kaydı ve imar durumuna uygunluk da bu belgeler arasında olur. Yeniden yapma ile benzerlik gösteren yenileme işlemi, ancak eseri yeniden yapmak yerine daha iyi ve yeni hale getirmek için kullanılır. Eğer yapıda, eksik bir bölüm varsa tamamlanması için gerçeğinden ayırt edilmeyecek şekilde bütünleme işlemi yapılır. Örneğin; duvarda yer alan mozaiklerin bir kısmı aşınmış ya da dökülmüşse bütünleme işlemiyle ilk haline yakın bir duruma getirilir. Daha önce yapılmış restorasyonlar ya da izinsiz tamiratlar esnasında hatalı bir ekleme yapılmışsa temizleme tekniği ile tüm fazlalıklar kaldırılır.

 

    DGC Mimarlık, restorasyon alanında da siz değerli bireylere özgün tasarım ve fikirleriyle hizmet vererek. Birey odaklı, istek ve arzuları tam anlamıyla karşılayan dönemin getirdiği kolaylıklar ve yenilikleri göz önünde bulundurarak hayatı kolaylaştıran tasarım ve restore hizmetlerini Ayvalık, Cunda Adası ve civarında yürütmektedir.

 

Hizmetlerimiz;

 

 • Sanat eseri, tarihi eser ya da mimari değeri olan yapıların korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürütmek,

 • Yapı ve çevresini koruma çalışmaları yapmak ve kontrol etmek,

 • İnşaat teknolojisi ve malzemeler hakkında sürekli araştırma yapmak, yeni bilgiler edinmek,

 • Geleneksel yapı teknikleri hakkında eğitim almak,

 • Çalışma ortamını hazırlamak ve düzenlemek,

 • Basit teknik çizimler yapmak,

 • Restorasyon sırasında kullanılması gereken malzemeleri temin etmek, hazırlamak,

 • Tarihi binaların restorasyon projelerinin çizimlerini mimarlar ile birlikte hazırlamak,

 • Çalıştığı iş yeri ya da şantiyede gerektiğinde düzenlemeler yapmak,

 • Mesleği ile ilgili araştırmalara ve eğitimlere katılmak,

 • Konusunda uzman olan akademisyen, mimar ve restoratör ile koordineli çalışmalar yürütmek.