Share

Ayvalık Restitüsyon Hizmetleri

Ayvalık Restitüsyon Hizmetleri

Ayvalık Restitüsyon Hizmetleri

 

    Restitüsyon; zamanla yok olmuş ya da büyük bir kısmı yıkılmış olan tarihi binaların maketler ile tekrardan canlandırılarak, bireylere somut örneklerle devam edilmesi ile güven olgunu oturtmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

 

    Bu bilimsel ve zorunlu bir çalışmadır. Parçaların tekrar birleştirilmeleri söz konusu olmasa da bu şekildeki restitüsyon çalışmaları, bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların daha iyi kavranabilmesini sağlamak için yapılır.

 

    Restitüsyon projesi hazırlanırken, yapı üzerindeki izlerden, korunmuş kısımlardan, benzer yapılardan yararlanılarak, yıkılmış, boyutu değiştirilmiş veya içi doldurulmuş açıklıkların, pencere veya kapıların çizimlerle yeniden eski düzeninde ifade edilmesi mümkün olur.

 

    İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler, veriler değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1. Dönem restitüsyonu, 2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.

 

    Yapı hakkında mimari konumu, kontür ve gabarisi v.b. gibi özgün şeklini tanımlamaya veri oluşturacak temel bilgilerin sağlanamaması durumunda, restitüsyon çalışmalarının çizim veya maket olarak kalması, (gelecek kuşakları yanıltıcı ve gerçeğine aykırı bir bina yaratmamak için) uygulamaya konulmaması gerekir.

 

Restitüsyon raporu nedir?

 

    Restitüsyon raporu; söz konusu yapının geçirmiş olduğu değişiklikleri siyah-beyaz ya da renkli anlatımlı grafikler ile gösteren bir belgeye deniyor.  Yapının geçirmiş olduğu her dönemde eklentileri, yok olan özellikleri bu raporda yer alıyor. Eski fotoğraflar, kaynaklar, yazınsal veya sözlü olarak da raporda yer alıyor.

 

Restitüsyon proje çizimi ölçekleri:

 

  • Kat Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

  • Çatı Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

  • Cepheler (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

  • En az iki kesit (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

  • Detaylar (1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

 

    Restorasyon ve restitüsyon arasındaki fark; en temel hali ile, restorasyon bir onarım işlemi iken restitüsyon tarihi yapılara ait maketlerin ortaya çıkarılması işlemidir. Bu iki terim arasında ortak ve en önemli olan nokta ise ikisinde de işlem yapılmadan önce iyi bir araştırma yapılarak tüm tarihi, temel özellikleri ve estetik koşulları öğrenilmelidir.

 

    DGC Mimarlık olarak yalnızca kullanımı devam eden sanatsal yapıların yanı sıra tamamen yıkılmış, kullanılmayan alanlarında restitüsyon hizmetlerinde önemli roller oynamıştır. Yapılan çalışmalar ile en uygun şekilde tarihi dokuya zarar vermeden, estetik ve sanatsal açıdan kullanılmayan alanları tarihe uygun bir biçimde restore edip, tarihe kazandırma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu alanda da bilgili, tecrübeli kadrosuyla önemli hizmetler vermeye devam etmektedir.