Share

Ayvalık Proje Hizmetleri

Ayvalık Proje Hizmetleri

Ayvalık Proje Hizmetleri

 

       İnsanlar yüzyıllardan beri barınmak, eğitim, kültür, sağlık, yönetim, savunma, alışveriş türünden işlerini’ görebilmek, dinsel etkinliklerini sürdürebilmek için uygun yapılara gereksinme duymuşlardır.

 

Bu yapıları kullanışlı, sağlam ve güzel görünümlü yapma sanatına mimarlık denir. “Mimar” ise bunları tasarlayan ve yapımını yöneten kişidir. Mimarlık dünyanın değişik bölgelerindeki yaşam koşullarına, ekonomik, teknik ve kültürel oluşumlara göre biçimlenerek gelişti. Bu bakımdan günümüze ulaşabilen yapılar, üslupları ve yapı gereçleriyle, geçmişte insanların nasıl yaşadıklarına ve kurmuş oldukları uygarlıklara ilişkin önemli bilgiler sağlar.

 

    Mimar, bir yapının yeri belirlendikten, türüne karar verildikten ve maliyeti kabaca hesaplandıktan sonra işe başlar. Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve güzelliktir. Bu bakımdan mimar, tasarımına başlarken kullanılacak gereçlerin türünü, iklim, çevre ve ulaşım koşullarını düşünmek zorundadır. Çalışmaları sırasında, yapım teknikleri konusunda bilgi ve deneyimleri olan uzmanlara gereksinim duyar. Örneğin, inşaat yöntemleri ve gereçleri konusunda inşaat mühendislerine danışır. Yapının çevre ve iklim koşullarına uygun ve korunaklı olması, daha tasarım aşamasında düşünülmesi gereken konulardır.

 

    Mimari projelere başlanmadan önce göz önünde bulundurulması gereken çalışmaların tümüne ilk inceleme denir. Bunları maddeler halinde yazacak olursak:

 

    Mimar, pojeyle ilgili istek ve imkânlar göz önünde bulundurarak ihtiyaç programı yapar.

 

    Mimar, yerinde inceleme yaparak:

• Arsanın çapa uygunluğunu kontrol eder.

• Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik ve bunlarla ilgili bağlantıları kontrol eder.

• Arsanın kuzey yönü ve manzara durumunu kontrol eder.

• Arsada varsa ağaçlar, kuyu, havuz, sarnıç vb kontrol eder.

• Topoğrafik durumunu inceler.

• İmar durumunu çıkarır.

• Proje herhangi bir özellik arz ediyorsa (üretim çiftliği vb gibi) uzman kişilerden gerekli bilgileri alır.

• İklim şartlarını inceler.

• Mimar, bu veriler ışığında, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak bir bağlantı şeması ortaya çıkarır.

 

    DGC Mimarlık, Ayvalık – Cunda civarında bütün proje hizmetleri ile siz değerli bireylere önemli referanslar sağlamaktadır. Sağladığı referanslar sayesinde müşteri odaklı olduğu kalite ve özveriden taviz vermediği konusunda birçok önemli projede imzası bulunmaktadır. Yapacağı projeler konusunda tamamen birey arzu, istek ve ihtiyaçlarını  karşılayan tasarım ve mimarilerle yeni yapılara yön vermekte ve proje alanında da bilgili, tecrübeli kadrosu ile hizmetlerine devam etmektedir.